O projekcie

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

Liczba uczniów objętych wsparciem

w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 

300 uczniów (w tym 165 K i 135 M)

 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe

zostały doposażone w programie: 

3 szkoły (MG-1, MG-2, MG-4)

 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych

w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 

3 szkoły (MG-1, MG-2, MG-4)

 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 

20 nauczycieli (w tym 16 K i 4 M)

 

 

PLANOWANE REZULTATY

 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe

po opuszczeniu programu: 

250 uczniów (w tym 140 K i 110 M)

 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują

doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 

3 szkoły (MG-1, MG-2, MG-4)

 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK

do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 

3 szkoły (MG-1, MG-2, MG-4)

 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje

lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 

17 nauczycieli (w tym 15 K i 2 M)