Aktualności

 

R E K R U T A C J A

Biuro projektu zaprasza wszystkich chętnych uczniów klas IV-VII i klas II-III gimnazjalnych Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, do przystąpienia do projektu pn. Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie Przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

W ramach projektu uczniowie w okresie od listopada 2017 r. do maja 2018 r. będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii.

 Rekrutacja potrwa od 23 października 2017 r. do 29 października 2017 r.

Komplet dokumentów należy złożyć w szkole podstawowej lub bezpośrednio w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pok. 302.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami:

REGULAMIN REKRUTACJI

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika - dane osobowe

Opinia pedagoga/psychologa szkolnego

Wzór usprawiedliwienia rodzica/opiekuna prawnego

 

 

R E K R U T A C J A

Biuro projektu zaprasza wszystkich chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, do przystąpienia do projektu pn. Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie Przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

W ramach projektu nauczyciele przejdą szkolenie z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, aby w kolejnym etapie projektu przeprowadzić dla uczniów cykl zajęć pozalekcyjnych z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii.

Rekrutacja potrwa od 3 kwietnia 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

 

       SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szczegółowe warunki uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami:

REGULAMIN REKRUTACJI

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Wzór rekomendacji dyrektora szkoły

Oświadczenie uczestnika - dane osobowe

Oświadczenie nauczyciela - realizacja zajęć pozalekcyjnych

Harmonogram zajęć dodatkowych

 

Poniżej lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.

GRATULUJEMY!

WYNIKI REKRUTACJI